Privacybeleid e-mail

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING.

Verantwoordelijke: BULL HOTELS (zie bedrijven op https://www.bullhotels.com/

Wij informeren u dat uw identificatiegegevens en de gegevens in de e-mails en bijgevoegde bestanden kunnen worden opgenomen in onze databases met het oog op het onderhouden van professionele en/of commerciële relaties en dat deze worden bewaard zolang de relatie wordt onderhouden. Indien u dit wenst, kunt u uw recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens en andere wettelijk erkende gegevens uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres van de afzender of door een e-mail te sturen naar bullhotels@delegado-datos.com

Dit bericht en eventuele bijgevoegde documenten kunnen vertrouwelijk zijn en zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het bericht is verzonden.