KVALITETSPOLITIK

Bull Hotels arbetar dagligen för att anpassa sig till de kvalitetsbehov som efterfrågas av en allt mer konkurrensutsatt hotellmarknad. För detta och med det bestämda målet att tillgodose alla krav från våra kunder, har vi ett Turistkvalitetssystem.

 

Vår kvalitetspolicy bygger på följande aspekter:

 

Hantera ett kvalitetssystem som gör att vi kan tillgodose kundens behov baserat på kommunikation med dem, övervakning av deras kommentarer och permanent underhåll och rengöring av anläggningarna. Likaså, för att anpassa sig till behoven i ett allt mer inkluderande samhälle, är anläggningarna anpassade för personer med funktionell mångfald.

 

Ledningen måste bevilja alla nödvändiga resurser för att främja alla föreslagna förbättringar inom de möjligheter som varje hotell i företaget har.

 

Vi förbinder oss att följa den lagstiftning som gäller för hotellet i alla frågor som krävs inom vårt område.

 

Ständiga förbättringar är en del av företagets kultur och det är ett åtagande från all personal att främja denna förbättring, genom att ha aktiv kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.

 

De förbättringsmål som sätts upp varje år kommer att överensstämma med behoven hos våra kunder, intressenter och dagens samhälle.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV