HÅLLBARHET

Vi är engagerade i hållbar turism

På Bull Hotels är vi övertygade om att en bättre värld är möjlig. Därför arbetar vi varje dag med syfte att förbättra och uppnå en mer hållbar och etisk turismmodell. Vi har erhållit Travelife- och Biosphere Sustainable-certifieringarna och med detta avser vi att uppmuntra andra turistföretag att designa sina produkter och tjänster utifrån en mindre aggressiv turismmodell. På så sätt kan vi garantera en långsiktig balans mellan ortens ekonomiska, sociokulturella och miljömässiga dimensioner och uppnå betydande fördelar för företaget, samhället och miljön.

 

I vårt företag arbetar vi med en rad mål, relaterade till 2030-agendan, baserade på att få ett mer respektfullt samhälle med miljön, och det är ett jämlikt och inkluderande samhälle.

 

Bull Hotels håller en daglig kontroll över förbrukningen av förnödenheter. Därifrån är det lättare att sätta upp mål och försöka minska sin konsumtion.

 

Vi separerar farligt avfall så att avfallet får bättre spårbarhet och skadar på så sätt miljön så lite som möjligt.

 

Vi har minskat förbrukningen av engångsplaster avsevärt. Ändra produkter som tidigare konsumerades i enskilda portioner, och nu köpa dem i bulk.

 

Timers har ställts in på belysningen i de gemensamma utrymmena på våra hotell, för att spara energi.

 

Glödlamporna har också ersatts av mindre konsumerade led-lampor.

 

Flera processer har digitaliserats för att minska pappersförbrukningen.

 

Vi främjar den cirkulära ekonomin, och vi arbetar med närliggande leverantörer för att marknadsföra den lokala produkten.

 

Vi arbetar med en jämställdhetsplan, där vi mäter kvinnors egenmakt, för att kunna erbjuda lika villkor för personalen på våra hotell.

 

Allt detta hjälper oss att uppnå tillväxt och optimering av våra egna resurser, med respekt för miljön och vår omgivning.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV