Integritetspolicy

Konfidentialitet och säkerhet är grundläggande värderingar för GRUPO BULL HOTELS och därför har vi åtagit oss att alltid garantera användarens integritet och att inte samla in onödig information. Nedan ger vi dig all nödvändig information om vår sekretesspolicy i förhållande till de personuppgifter som vi samlar in, med förklaringar:

 

 

1. ANSVARIGA
Den personuppgiftsansvarige är GRUPO BULL HOTELS, som består av följande företag:

 

Calle Las Retamas 1, 35100 de San Agustín

Alfredo L. Jones 40, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

Fernando Guanarteme 54, 35010 Las Palmas de Gran Canaria.

Avda. de Italia 6, 35100, Playa del Inglés, Gran Canaria.

Avda. de Gran Canaria 26, 35100, Playa del Inglés, Gran Canaria

Avda. Los Canarios 1, 35120, Arguineguín, Gran Canaria, Spanien

Alfredo L. Jones 40, 35008 Las Palmas de Gran Canaria.

 

Med undantag för hanteringen av bokningar av vistelser i varje anläggning kommer dina personuppgifter, när de väl har registrerats i våra databaser för kunder, potentiella kunder, anställda, kandidater och/eller prenumeranter, att vara synliga för de företag som ingår i GRUPO BULL HOTELS av skäl som rör samordning av företagsgruppen och delning av databaser, så att de gemensamt ansvarar för dina personuppgifter.


Dataskyddsombud: Lant Abogados (Lant Advisors, S.L.P.): bullhotels@delegado-datos.com

 

2. Ändamål, legitimitet och bevarande av behandlingen av de uppgifter som skickas via:

 

 

Skyldighet att ge oss dina personuppgifter och konsekvenserna av att inte göra det.

För att tillhandahålla personuppgifter krävs en minimiålder på 14 år och/eller tillräcklig juridisk kapacitet för att ingå ett avtal.

 

De begärda personuppgifterna är nödvändiga för att hantera dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla dig de tjänster som du kan avtala om, och om du inte tillhandahåller dem kommer vi därför inte att kunna bemöta dig på rätt sätt eller tillhandahålla dig den tjänst som du har begärt.

 

I vilket fall som helst förbehåller vi oss rätten att besluta om vi ska ta med dina personuppgifter och annan information i våra databaser eller inte.

 

3. Mottagare av dina uppgifter

Dina uppgifter är konfidentiella, kommer uteslutande att användas internt för de angivna ändamålen och kommer inte att överföras till tredje part, såvida det inte finns en rättslig skyldighet och i följande fall:

 

Inga internationella överföringar av dina personuppgifter till tredje land utanför Europeiska unionen är planerade.

 

Vi är inte ansvariga för sekretesspolicyn för de personuppgifter som du kan lämna till tredje part genom de länkar som finns tillgängliga på vår webbplats, där det är tillämpligt.

 

4. Rättigheter i samband med dina personuppgifter
Varje person kan när som helst återkalla sitt samtycke, om ett sådant samtycke har getts för behandling av hans eller hennes uppgifter. Återtagandet av detta samtycke förutsätter inte i något fall att prenumerationsavtalet eller de relationer som tidigare skapats genomförs.
Du kan också utöva följande rättigheter:

 

 

Var och hur du begär dina rättigheter: Genom att skriva till den personuppgiftsansvarige på postadressen eller e-postadressen, ange referensen "Personuppgifter", specificera vilken rättighet du vill utöva och i förhållande till vilka personuppgifter:

 

Om du inte är överens med företaget om behandlingen av dina uppgifter kan du lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten (www.agpd.es).

 

5. Kakor
Denna webbplats använder endast tekniska, personaliserings- och analyscookies, våra egna och tredje parts (Google Analytics), som i inget fall behandlar personuppgifter eller registrerar surfvanor i reklamsyfte.

 

När du besöker vår webbplats har vi därför, i enlighet med artikel 22 i lagen om informationssamhällets tjänster, vid behandling av analyscookies begärt ditt samtycke till användningen av dem och tillhandahållit information om dem, som under alla omständigheter installeras efter en rimlig tidsperiod så att användaren har tid att besluta om han eller hon vill ge sitt samtycke eller inte.


6. Säkerhet för dina personuppgifter
För att garantera säkerheten för dina personuppgifter informerar vi dig om att vi har vidtagit alla tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera säkerheten för de tillhandahållna personuppgifterna mot ändring, förlust och obehörig behandling eller åtkomst.


7. Uppdatering av dina uppgifter

För att vi ska kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade är det viktigt att du informerar oss om eventuella ändringar av dem, annars kan vi inte hållas ansvariga för att uppgifterna är korrekta.

 

Vi ansvarar inte för sekretesspolicyn för de personuppgifter som du kan lämna till tredje part via länkar som finns på vår webbplats.

 

Denna integritetspolicy kan komma att ändras för att anpassa den till eventuella ändringar som kan ske på vår webbplats, liksom eventuella ändringar i lagstiftning eller rättspraxis om personuppgifter som kan förekomma, så den måste läsas varje gång du lämnar dina uppgifter till oss via denna webbplats.