MILJÖPOLICY

Kampen mot klimatförändringarna är den största utmaningen för mänskligheten under 2000-talet. På Bull Hotels tror vi att vi med samarbete mellan offentliga och privata enheter kan lösa problemet. Av denna anledning är vi engagerade i en effektiv förvaltning av de resurser som finns tillgängliga i miljön där våra hotell är belägna. Vi är medvetna om den påverkan som vår verksamhet genererar på miljön och vi arbetar för att förebygga alla miljöhändelser, strikt efter gällande lagstiftning i denna fråga.

 

Inför denna verklighet inkluderar Bull Hotels, inom ramen för sin etiska kod, skyldigheten att alltid agera med respekt för miljön, även åta sig att bevara och bevara den, anta förfaranden för att minska miljöpåverkan i utvecklingen av sin verksamhet.


Därför är våra huvudsakliga arbetslinjer inom detta område:

 

Effektivitets- och hållbarhetskriterier har tillämpats i alla processer och beslut som påverkar miljön, med användning av innovation, ekoeffektivitet och förnybar energi, inklusive förebyggande av föroreningar och effektiv förbrukning av resurser. Vi har infört metoder för återvinning av avfall och vårt mål är att nå 80 % selektiv insamling i slutet av 2021.

 

Koncernen säkerställer efterlevnad av lagkrav och åtar sig att kontinuerligt förbättra de miljöaspekter som identifierats för dess verksamhet.

 

Vi mäter och kontrollerar vår förbrukning dagligen för att ta reda på inom vilka områden vi måste förbättra, samt för att kunna kontrollera läckor som utgör en miljöfara eller ineffektiv hantering av resurser.

 

Vi gör en betydande ansträngning för att öka medvetenheten hos våra kunder och leverantörer och utbilda våra anställda i hur man kan bidra till att uppnå miljöeffektiv affärsverksamhet.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV