ARBETSPOLITIK

På Bull Hotels förstår vi att vår framgång uteslutande kommer från framgången för vår viktigaste tillgång, vår personal. Vi arbetar dagligen för att uppnå högsta möjliga grad av jämlikhet och rättvisa, säkerställa deras rättigheter och minska sociala ojämlikheter. Av denna anledning har företaget ett starkt engagemang för arbetsmarknadsfrågor och säkerställer noggrann efterlevnad i frågan, utan diskriminering på grund av kön, ras, religion, sexuell läggning eller andra.

 

Hotellgruppen har olika policyer för att uppfylla sina arbetsåtaganden:

 


Protokoll för förebyggande och åtgärder vid trakasserier: Sammanfattar policyerna för att förhindra sexuella trakasserier och förfarandet som ska följas om det inträffar.

 

 Under de senaste åren har andelen kvinnor fortsatt att växa inom företaget, vilket motsvarar 57,8 % 2019.
56 % av våra anställda har tillsvidareanställning


Av den totala arbetskraften har endast 12 % arbetat deltid under 2019, vilket återspeglar engagemanget för att skapa stabil sysselsättning i sektorn.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV