HÄLSA- OCH SÄKERHETSPOLICY

Bull Hotels garanterar hälsa och säkerhet för både kunder och arbetare, för vilka det strikt följer riktlinjerna som fastställts av gällande regler baserade på den åtgärdsplan som antagits för hälsa och säkerhet.

 

Våra huvudlinjer inom detta område är:

 

Säkerhet: Vi har tjänster från ett externt företag, Quirón Prevención, som ansvarar för att genomföra en analys av säkerhet, hygien, ergonomi och yrkesmedicin för att garantera anställdas säkerhet och hälsa, samt deras utbildning.

 

Periodvis utbildas all hotellpersonal i frågor som bland annat förebyggande, utrotning, första hjälpen, livsmedelshantering eller poolunderhåll.

 

På årsbasis, för att garantera säkerheten för anställda och kunder, genomför vi brandövningar på varje hotell.


Hälsa: Alla företagets processer följer de hälsoriktlinjer som finns i gällande lagstiftning, inklusive HACCP-manualen, POSI-policyn och legionelloskontrollpolicyn, bland annat. Dessutom har vi hjälp av HS Consulting, ett externt hygienexpertföretag som utför ett flertal analyser och behandlingar.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV